Baza usług rozwojowych - szkolenia

Dofinansowanie do szkoleń.
Baza Usług Rozwojowych.

Śląska Organizacja Szkoleniowa organizuje dofinansowane szkolenia i kursy oraz doradztwo w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Co to Baza Usług Rozwojowych (w skrócie BUR)?

Jest to ogólnodostępna platforma, w której znajdują się oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Na tej platformie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników.

Wszystkie firmy znajdujące się w BUR przeszły pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług.

Cele platformy BUR:

  • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy, które znajdują się w bazie (powstał on przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej (w ramach RPO)) – do 80% ceny usługi,
  • ułatwienie dostępu do szkoleń dla wszystkich tych, którzy ich poszukują.

Jak skorzystać z dofinansowania na szkolenie?

Należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych – https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf ) i złożyć do nich wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Ważne!
Wniosek należy złożyć w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu – tzn. jeśli firma jest zarejestrowana np. we Wrocławiu, ale posiada kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie dolnośląskim.
Program wsparcia nie obejmie województw mazowieckiego i pomorskiego.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z BUR?

  • Przedsiębiorca wyszukuje szkolenie na stronie BUR.
  • Przedsiębiorca zgłasza się do operatora działającego na terenie województwa, właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy i składa wniosek.
    UWAGA! Każdy operator posiada odrębne regulacje dotyczące składania wniosków.
  • Operator po rozpatrzeniu wniosku nadaje przedsiębiorcy unikalny numer “ID wsparcia
    i podpisuje umowę z przedsiębiorca.
  • Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia na usługę z umowy poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.

Każde szkolenie możemy zorganizować również w formie zamkniętej, dostosowanej do Państwa potrzeb. W tym celu przed kontaktem z Operatorem skontaktuj się z Nami w celu ustalenia szczegółów oraz indywidualnej daty.

Masz pytania dotyczące tego sposobu finansowania szkoleń?

Pozostańmy w kontakcie.

ŚLĄSKA ORGANIZACJA
SZKOLENIOWA SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 660 910 950 lub +48 880 635 558
email: biuro@sos.edu.pl | www.sos.edu.pl

KRS: 0000811883
NIP: 9542809702
REGON: 384863060

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
nr ewidencyjny: 2.24/00351/2020

Śląska Organizacja Szkoleniowa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Zobacz nasze najbliższe szkolenia