Śląska Organizacja Szkoleniowa.

Najlepsze w regionie dedykowane, zamknięte szkolenia i warsztaty dla biznesu i samorządu!

Szkolenia zamknięte, dedykowane. 

Do kogo kierujemy ofertę szkoleń dedykowanych?

Zamknięte szkolenia dedykowane realizujemy dla zespołów firm i organizacji dopasowane zawsze do specyfiki poszczególnych branż i realizowane w terminie i miejscu najbardziej dogodnym dla Klienta. Drugą grupą, dla której realizujemy zamknięte szkolenia dedykowane to pracownicy i zespoły administracji publicznej, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Uczniowie oraz studenci to trzecia grupa docelowa, dla której mamy przyjemność realizować dedykowane projekty edukacyjne w formacie szkoleń, warsztatów, wykładów i konferencji. 

Jak przebiega zazwyczaj proces przygotowania dedykowanego zamkniętego szkolenia?

 1. Badanie potrzeb firmy i zespołu. 
  Zazwyczaj realizowane podczas spotkania w siedzibie Klienta lub w naszym biurze w Katowicach z przedstawicielami lub całym zespołem, do którego ma być kierowana oferta szkoleniowa. 
 2. Oferta i wycena programu szkoleniowego. 
  Na podstawie pozyskanych informacji od Klienta w pierwszym etapie, często jeszcze konsultując poszczególne elementy telefonicznie, przygotowujemy dedykowaną ofertę szkoleniową dla Klienta z rozpisanymi zagadnieniami, i agendą uwzględniającą miejsce i terminy realizacji szkolenia – tak aby szkolenie było jak najlepiej dopasowane do Klienta. 
 3. Przygotowanie i dopasowanie zespołu szkoleniowego dla Klienta. 
  Po uzgodnieniu ostatecznego programu szkolenia oraz kosztów i terminów realizacji dla optymalnego zrealizowania programu szkoleniowego proponujemy trenera lub zespół trenerów dedykowanych do realizacji tego projektu szkoleniowego dla Klienta.  Trener dodatkowo analizując sytuacje przedszkoleniową oraz bieżące informacje w branży i na rynku jeszcze precyzyjniej dopieszcza program i metody szkoleniowe. 
 4. Realizacja szkolenia lub cyklu szkoleń. 
  Szkolenia w zależności od potrzeb i celów szkoleniowych jest realizowane w cyklach jedno, dwu, trzy lub czterodniowych dniowych, a w w wielu przypadkach jeśli wymaga tego sytuacja proces może być rozłożony w czasie na wiele tygodni, a nawet miesięcy, aż do celu – do uzyskania zakładanych efektów. 
  Szkolenia są realizowane są u Klienta w dedykowanych pomieszczeniach, w siedzibie Śląskiej Organizacji Szkolenowej lub w innym ustalonym i dopasowanym do potrzeb szkoleniowych miejscu. 
 5. Ewaluacja poszkoleniowa, dwuetapowa w wymiarze krótko i długo okresowym.
  Poza standardowymi ankietami poszkoleniowymi bardzo często realizujemy dla Klientów sesje konsultacyjne podczas, których jest możliwość szczegółowego zbadania efektów zrealizowanych szkoleń. Jednocześnie (jeśli pojawiają się takie potrzeby i sygnały ze strony uczestników szkolenia, menedżerów, HRów itd) sesje konsultacyjne służą opisaniu potrzeb i sposobów realizacji (merytorycznie i metodycznie) dla  osiągnięcia w pełni zamierzonych celów organizacji na kolejnych etapach współpracy. 

Trenerzy – eksperci bez kompromisów.

Trenerzy projektujący oraz prowadzący szkolenia Śląskiej Organizacji Szkoleniowej to eksperci najwyższej klasy w swoich dziedzinach. Zdecydowana większość szkoleniowców posiada bardzo bogate wykształcenie w przedmiotowym zakresie zdobywane na uczelniach w kraju i za granicą. Jednocześnie trenerzy to bardzo często praktycy w swoich dziedzinach, co sprawia że zakres przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej jest zawsze dopasowany do aktualnych wymagań rynku i aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Zdobyte wykształcenie w zakresie prowadzenia profesjonalnych szkoleń i warsztatów potwierdzone stosownymi certyfikatami renomowanych instytucji i urzędów, a także tysiące godzin w roli trenera dają gwarancje najwyższej jakości usług szkoleniowych i doradczych. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

Zaufali nam:

TRENERZY

Poznaj naszych trenerów. W Śląskiej Organizacji Szkoleniowej pracują tylko najlepsi. Szkoleniowcy z ogromną wiedzą, praktycy biznesowi z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, szkoleniowym i metodycznym.

Referencje

Zapoznaj się z referencjami jakie przekazali nam zadowoleni ze współpracy z nami Klienci. Dołącz do grupy firm i organizacji, które dynamicznie rozwijają przy naszym wsparciu.

Zadowoleni klienci

Zobacz firmy, marki i organizacje, które nam zaufały i dla których mieliśmy przyjemność współpracować.

Pozostańmy w kontakcie.

ŚLĄSKA ORGANIZACJA
SZKOLENIOWA SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 660 910 950 lub +48 880 635 558
email: biuro@sos.edu.pl | www.sos.edu.pl

KRS: 0000811883
NIP: 9542809702
REGON: 384863060

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
nr ewidencyjny: 2.24/00351/2020