Szkolenia menedżerskie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Po co inwestować w rozwój pracowników średniego szczebla?

Kadra menedżerska średniego szczebla ma ogromny wpływ na sprawność pracy całej firmy. Aby jednak podejmowali właściwe decyzje i umiejętnie zarządzali zespołem, konieczne jest zadbanie o ich rozwój. Szkolenia menedżerskie to sposób na poznanie drogi do skutecznej współpracy oraz rozwiązań, które pozwolą na efektywne motywowanie podwładnych. Uzyskane w ich czasie kompetencje to klucz do zapewnienia dobrobytu przedsiębiorstwu. Na czym polega praca menedżera i dlaczego ciągłe rozwijanie jego umiejętności jest tak ważne dla całej firmy?

Skuteczne zarządzanie zespołem – praca menedżera

Zadania menedżera to przede wszystkim sprawne koordynowanie pracy całego zespołu. To właśnie on odpowiada za wyznaczanie celów poszczególnym pracownikom, a następnie nie tylko nadzoruje, ale przede wszystkim motywuje ich do działania. Kadra średniego szczebla odpowiada więc za planowanie, a następnie organizowanie i kontrolowanie działań w firmie. Na tym stanowisku niezbędne jest posiadanie wielu kompetencji miękkich, interpersonalnych. Pozwala to rozpoznać i wykorzystać potencjał, jaki noszą w sobie poszczególni członkowie grupy i właściwie rozdysponować zadania w projekcie. Dobry menedżer łączy więc w sobie:

  • umiejętności techniczne, czyli wiedzę specjalistyczną dla danej branży oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
  • umiejętności koncepcyjne, dzięki którym przewiduje i rozwiązuje problemy,
  • umiejętności interpersonalne, które pozwalają na skuteczne komunikowanie się z przydzielonym zespołem podwładnych.

Wiedza specjalistyczna nabywana jest wraz z doświadczeniem, które pozwala awansować na stanowisko średniego szczebla. Okazuje się jednak, że to nie wystarcza, by się na nim sprawdzić. Umiejętności miękkie, których posiadanie definiuje dobrego zarządzającego, również można w sobie wypracować – konieczna jest jednak praca nad sobą. Właśnie w tym celu powstały szkolenia dla menedżerów.

Umiejętności interpersonalne w pracy menedżera to przede wszystkim uważne słuchanie zespołu, obserwacja ich pracy i analiza, która pozwala wyciągnąć wnioski. Tylko dzięki temu jest on w stanie odpowiednio rozdzielić obowiązki, by były adekwatne nie tylko do wiedzy, ale także do możliwości czy nawet preferencji danego pracownika. Umiejętności miękkie pozwalają również poznać właściwy dla danej jednostki sposób motywowania – nie na wszystkich działa nagradzanie, niektórzy wydajniej pracują pod presją.

Szkolenie Zarządzanie Projektami aspekty prawne - Śląska Organizacja Szkoleniowa

Nowy menedżer niemal zawsze stosuje metodę prób i błędów. Jeśli ma w sobie predyspozycje do swojego stanowiska, prędzej czy później znajdzie sposób na dotarcie do swoich podwładnych. Pracodawca może jednak proces ten przyspieszyć. Szkolenia menedżerskie powstały bowiem po to, by wskazać szereg gotowych rozwiązań pozwalających szybko i efektywnie poznać drogi dotarcia do każdego z pracowników. Uczą technik motywowania i przekazywania krytyki, stających się bazą dalszej pracy.

Szkolenia dla menedżerów

Szkolenia menedżerskie to rozwiązania szczególnie przydatne tam, gdzie nie ma bardziej doświadczonych kierowników, którzy mogliby przekazać swoją wiedzę wdrażającym się w obowiązki. Sprawdzają się przede wszystkim w firmach, w których system mentorski jest niemożliwy do zrealizowania lub okazuje się nieskuteczny. Metody rozwiązywania konfliktów czy motywowania ewoluują bowiem w czasie. Nadążanie za zmianami jest kluczem do sukcesu firmy.

Nie istnieje jeden idealny zestaw cech i umiejętności, które powinna posiadać osoba na stanowisku kierowniczym. Oczywiście, możemy zamknąć je w wyżej opisanych 3 grupach, jednak kompetencje interpersonalne menedżera mogą się między sobą znacząco różnić. To ważne, by właściwie dopasować je do konkretnej branży i przedsiębiorstwa. Dlatego szkolenia dla menedżerów dotykają różnych kwestii – najczęściej są to:

  • komunikacja zespołowa – sposoby przekazywania wiedzy, metody aktywnego słuchania, diagnozowanie potrzeb, zbieranie opinii,
  • diagnoza kompetencji pracowników – poznanie mocnych i słabych stron podwładnego, wykorzystywanie potencjału jednostki,
  • metody wspierania rozwoju pracowników – udzielanie instruktażu, przydzielanie nowych obowiązków, uczenie samodzielności pracy,
  • delegowanie zadań – dostosowanie zakresu odpowiedzialności do predyspozycji pracownika,
  • sposoby motywacji zespołu – zasady skutecznej krytyki, system sankcji i nagród, przekazywanie informacji zwrotnej,
  • przezwyciężanie kryzysu – problematyka stresu, mobbingu, problemów psychologicznych, metody obserwacji i zarządzania konfliktem,
  • ocena pracownicza – tworzenie ocen pracowniczych, wprowadzanie programów zwiększających skuteczność zespołu.

Szkolenia menedżerskie mogą również uwzględniać specjalny warsztat, podczas którego kadra uczy się wzmacniać identyfikację pracowników z firmą. Dzięki temu pozostają oni bardziej zaangażowani w zlecone im działania, uważając cele przedsiębiorstwa za istotne dla nich samych. W procesie szkoleniowym może znaleźć się również panel o rekrutacji. Za istotne uznaje się także warsztaty wizerunkowe, dzięki którym menedżerowie nie tylko prezentują się dobrze wizualnie, ale przede wszystkim potrafią nawiązywać relację z zespołem i nabywają kompetencje przywódcze.

Warto podkreślić, że szkolenia dla menedżerów to często również szereg aspektów prawnych, które dotyczą pracy na objętym stanowisku. Kierowanie projektami niesie w sobie obowiązek rozumienia podpisywanych umów i wiążącej się z nimi odpowiedzialności. Prawidłowo prowadzona dokumentacja jest podstawą pracy w niemal każdej branży w Polsce.

Skuteczny menedżer to inwestycja dla firmy

Podstawą pracy na stanowisku menedżera zawsze będą zasoby wiedzy specjalistycznej i doświadczenie w branży, w której pracuje zespół. Jednak to właśnie wypracowanie u niego umiejętności interpersonalnych sprawia, że może działać samodzielnie, a jego ruchy przynoszą pożądany efekt. Wie, jak wsłuchiwać się w potrzeby pracowników i posiada umiejętność obserwowania relacji między członkami grupy. Zna mocne i słabe strony każdego z pracowników, więc potrafi kierować zadania w taki sposób, by były wykonane przez najwłaściwsze do nich osoby. Skuteczny menedżer potrafi docenić, ale także w sposób właściwy wskazywać błędy. Płynnie dostosowuje się do zmieniających się warunków i potrafi zapanować nad kryzysem, często gasząc go przed prawdziwym wybuchem.

Szkolenia menedżerskie dają kompetencje do tego, by w praktyce dokładnie poznać pracownika, a następnie umiejętnie dopasować do niego właściwą metodę zarządzania. Odpowiednio zmotywowany pracownik, gdy powierzyć mu zadanie, któremu jest w stanie sprostać, działa szybko i bezbłędnie. Dobrze kierowany zespół zyskuje poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu uruchamia pokłady kreatywności. Dzięki właściwej komunikacji personel niższego szczebla jest bardziej zaangażowany i mocniej utożsamia się z firmą. W ten sposób zyskujemy efektywność pracy, która przekłada się na dochód. Ostatecznie więc szkolenia dla menedżerów mogą wpłynąć pozytywnie na wyniki całego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń menedżerskich (już wkrótce podamy aktualne terminy szkoleń – od 1 lipca wracamy na sale szkoleniowe dla naszych Klientów):

Więcej do poczytania

Certyfikat SUS 2.0

SOS z certyfikacją DEKRA SUS 2.0!

MAMY TO ‼‼‼Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonego ostatnio audytu, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Certyfikat DEKRA, który potwierdza spełnione Standardy Usług