Akademia Menedżera. Szkolenia z kompetencji menedżerskich (6 dni).

Katowice, 3 zjazdy po 2 dni.
Komunikacja, Asertywność, Wyznaczanie celów, Delegowanie zadań, Motywowanie

Akademia Menedżera. Szkolenia z kompetencji menedżerskich (6 dni).

Katowice, 3 zjazdy po 2 dni.
Komunikacja, Asertywność, Wyznaczanie celów, Delegowanie zadań, Motywowanie

Kompleksowy, certyfikowany program „Akademia Menedżera” w Katowicach obejmuje 6 dni szkoleniowych, które odbywają się w 3 zjazdach po dwa dni, w komfortowych warunkach w samym centrum Katowic. 

Dla kogo to szkolenie menedżerskie?

 • Dyrektorzy i kierownicy działów
 • Kadra managerska
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem

Czego się nauczysz na szkoleniu dla menedżerów?

 • Poznanie skutecznych metod motywowania pracowników
 • Rozwinięcie sposobów komunikacji interpersonalnej
 • Nabycie wiedzy dotyczącej dominujących stylów pracy i komunikacji
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania wzmacniającej i korygującej informacji zwrotnej
 • Poznanie asertywnej komunikacji z poziomu „ja”
 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat asertywności
 • Poznanie sposobów skutecznego delegowania zadań
 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych
 • Zdobycie wiedzy na temat rodzajów konfliktów, a także sposobów radzenia sobie z nimi

Korzyści z udziału w Akademii Menedżera w Katowicach:

 • Zdobycie wiedzy na temat zarządzania zespołem
 • Poprawa zdolności komunikacyjnych
 • Nabycie wiedzy dotyczącej motywacji (ze szczególnym uwzględnieniem motywatorów pozafinansowych)
 • Nabycie i rozwiniecie umiejętności dostrzegania i poszanowania własnych i cudzych granic
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Zwiększenie efektywności podległych zespołów
 • Nabycie wiedzy na temat rodzajów konfliktów i sposobów ich rozwiązywania
 • Poznanie coachingu jako narzędzia pracy managera

Dane szczegółowe o szkoleniu

Tytuł szkolenia

Akademia Menedżera. Szkolenia z kompetencji menedżerskich (6 dni).

Kod usługi szkoleniowej

O/AM6/A/6/WT

Termin rozpoczęcia szkolenia

termin realizacji szkolenia dla Państwa do ustalenia

Miejsce szkolenia:

Katowice lub Wrocław lub Rzeszów

Szkoleniowiec:

Aktualna cena:

Cena do ustalenia w zależności od terminu realizacji oraz liczebności grupy (minimum 6 uczestników)

Program szkolenia menedżerskiego.
3 zjazdy po 2 dni szkoleniowe.

DZIEŃ 1z6
Zjazd pierwszy – Komunikacja

MODUŁ I – Taka łatwa komunikacja?

 • Schemat procesu komunikacji
 • Zakłócenia w komunikowaniu się
 • Aktywne słuchanie (parafrazowanie, klaryfikacja i podsumowanie, odzwierciedlanie emocji, dowartościowanie, zadawanie pytań)

Moduł II – Jak komunikują się ludzie?

 • Style społeczne/style komunikacji
 • Jak lubimy/nie lubimy, żeby się z nami komunikowano?

DZIEŃ 2z6
Zjazd pierwszy – Komunikacja

Moduł III – Feedback Wzmacniający

 • Podziel się swoim sukcesem
 • Jednominutowa pochwała
 • Dlaczego warto gratulować sukcesów?

Moduł IV – Feedback korygujący

 • Komunikat „JA”
 • Zasady dotyczące przekazywania feedbacku

DZIEŃ 3z6
Zjazd drugi – Efektywność Osobista, efektywność pracowników

MODUŁ I – Motywowanie pracowników

 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu zespołem
 • Teoria XY McGregora
 • Co motywuje ludzi do pracy?
 • Hierarchia ludzkich potrzeb Maslowa

Moduł II – Delegowanie zadań

 • Zalety i wady delegowania zadań (dla managera, pracownika, firmy)
 • Poziom rozwoju pracownika
 • Rodzaje stylów managerskich
 • Dopasowanie stylu delegowania do poziomu rozwoju pracownika, a także innych okoliczności
 • Schemat rozmowy delegującej

DZIEŃ 4z6
Zjazd drugi – Efektywność Osobista, efektywność pracowników 

MODUŁ III – Wyznaczenie celów

 • Dlaczego wyznaczanie celów jest ważne?
 • Najczęstsze błędy przy wyznaczaniu celów
 • Metoda SMART

Moduł IV – Zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań

 • Czym jest prokrastynacja?
 • Połknij tę żabę!
 • Matryca Eisenhowera
 • Jak uporać się ze złodziejami czasu?
 • Work-life balance

DZIEŃ 5z6
Zjazd trzeci – Trudne sytuacje w pracy menagera 

MODUŁ I – Zarządzanie konfliktem

 • Konflikt wg Mortona Deutcha
 • Rodzaje konfliktów
 • Góra konfliktowa
 • Komunikat „JA” w sytuacjach konfliktowych

MODUŁ II – Asertywność a konflikt

 • Czym jest asertywność?
 • Postawy: agresywna i uległa a postawa asertywna
 • Wyznaczanie granic
 • Style reagowania na konflikt
 • Siedem warunków asertywności

DZIEŃ 6z6
Zjazd trzeci – Trudne sytuacje w pracy managera 

Moduł III – Coaching jako narzędzie pracy managera

 • Czym jest coaching i dlaczego warto go stosować w zarządzaniu?
 • Niezbędne warunki do prowadzenia coachingu przeze managera
 • Pytania z mocą
 • Warunki stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu ludźmi
 • Schemat rozmowy coachingowej GROW

HARMONOGRAM GODZINOWY

Dzień 1,3,5 

 • Godzina rozpoczęcia: 10.00
 • Godzina zakończenia: 18.00

Dzień 2,4,6

 • Godzina rozpoczęcia: 09.00
 • Godzina zakończenia: 17.00

Łączna liczba godzin szkoleniowych /zegarowych = 48

Kto poprowadzi szkolenie?

dr Wiktor Tokarski 

Obszar specjalizacji

Rozwój kompetencji managerskich. Budowanie relacji interpersonalnych. Wpływ komunikacji na życie i biznes. Motywacja i automotywacja. Ograniczające przekonania. Zarządzanie czasem i efektywność osobista. Zarządzania zasobami ludzkimi. Komunikacja i doskonalenie zawodowe. Coaching managerski. Rozwiązywanie konfliktów. Inteligencja emocjonalna. Budowanie efektywnych zespołów. Przywództwo.

Doświadczenie zawodowe

 • Pierwsze kroki na sali szkoleniowej stawiał w 2008 roku prowadząc szkolenia dla średniej kadry managerskiej jednego z największych polskich banków. W między czasie obronił doktorat z socjologii i prowadził liczne projekty z zakresu rozwoju osobistego.
 • Przez kilka lat zdobywał doświadczenie jako manager, dyrektor zarządzający, a także wykładowca akademicki.
 • Współpracował z takimi markami: BZWBK (obecnie Santander Bank), Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie: IBD Business School), TU Allianz Polska, TimeTrend, Riff, Montblanc, Noble Place oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 2017 roku przeprowadził ponad 1800 godzin szkoleniowych, 1100 godzin coachingu indywidualnego i grupowego oraz ponad 100 godzin executive coachingu.

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. 
 • Coach  (Szkoła Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Kraków).
 • Trener biznesu (IBD Business School, Warszawa)
Wiktor Toarski

Opinie uczestników

Zaświadczenia i certyfikaty

Gdzie i kiedy odbędzie się to szkolenie dla menedżerów?

Adres:

dogodne dla Państwa miejsce szkoleniowe - do ustalenia

Data i godzina rozpoczęcia:

do uzgodnienia - możliwa realizacja w dni powszechne oraz w weekendy

Co otrzymujesz w ramach szkolenia Akademia Menedżera?

 • Udział w 6 inspirujących dniach szkoleniowych (3 zjazdy po 2 dni) w komfortowych salach, w samym centrum Katowic
 • Sporą dawkę wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenia i warsztaty praktyczne
 • Komfortowy udział w szkoleniu w max. 10 osobowej grupie! Szkolenie realizowane z zachowaniem wytycznych GIS i Ministerstwa Rozwoju dot. COVID19. 
 • Drukowane materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia szkolenia
 • Prezentacja użyta w czasie szkolenia w pliku pdf
 • Przepyszny obiad – do wyboru dania mięsne, rybne lub wegetariańskie + napoje do obiadu
 • Serwis kawowy – kawa, soki i ciastka
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

CENA ZA SZKOLENIE NIE OBEJMUJE:

 • Noclegów uczestników,
 • Przejazdów,
 • Dodatkowych kosztów wynikających z udziału w szkoleniu.

KOD USŁUGI SZKOLENIOWEJ: 
O/AM6/A/6/WT

Sala szkoleniowa. Śląska Organizacja Szkoleniowa
Sala Szkoleniowa. Restauracja. Śląska Organizacja Szkoleniowa

Dodatkowe informacje dla uczestników.

Udział w szkoleniu możliwy jest poprzez rejestrację i zrealizowanie płatności w jednym z 3 wariantów, wg. Państwa potrzeb:

 1. Rejestracja online poprzez system ecommerce w serwisie internetowym: www.sos.edu.pl
  Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na szkolenie online poprzez stronę internetową i zrealizowanie płatności elektronicznie poprzez BLIK, Przelew elektroniczny lub kartę kredytową (operatorem płatności jest system Dotpay). Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
 2. Rejestracja poprzez wypełnienie druku formularza zgłoszeniowego – poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy biuro@sos.edu.pl, dalej zrealizowanie płatności przelewem bankowym na podstawie przesłanej faktury pro-forma. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
 3. Dla rejestracji pracowników instytucji publicznych, urzędów centralnych lub samorządowych, administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji pozarządowych gdzie płatność z góry za szkolenie jest proceduralnie niemożliwa dopuszczalne jest uregulowanie opłat za udział pracownika po szkoleniu na podstawie przekazanej w ostatnim dniu szkolenia faktury VAT (zazwyczaj brutto=netto, na podstawie Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm. – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) z terminem płatności 14 lub 21 dni. Uprzednio konieczna jest rejestracja pracownika poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy

 

Organizacja szkoleń w dobie COVID19.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz GIS i
przygotowanymi przez nas wytycznymi – przesyłanymi od uczestników szkoleń. Każdy z uczestników
jest zobowiązany do przesłania przed udziałem w szkoleniu oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi wytycznymi. Oświadczam, że w ostatnich dwóch
tygodniach nie chorowałam/em , nie miałam/em objawów świadczących o ryzyku zachorowania na
covid19 oraz nie miałam/em bezpośredniego kontaktu z osobą, u której potwierdzono zachorowanie
na covid19.

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

ŚLĄSKA ORGANIZACJA SZKOLENIOWA SP. Z O.O. S.K.
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel. 660 910 950 lub 880 635 558
KRS: 0000824241  |  NIP: 9542812420  |  REGON: 385511044

Akademia menedżera. Zakres merytoryczny.

Akademia Managera do kompleksowy kurs zarządzania obejmujący 6 dni szkoleniowych. W czasie szkolenia podjęte są najważniejsze kompetencje każdego managera (właścicieli firm, dyrektorów, kierowników, liderów zespołów i innych), a więc komunikacja interpersonalna (zjazd I), efektywność własna i pracowników (zjazd II) oraz zarządzanie trudnymi sytuacjami w pracy managera (zjazd III).

Komunikacja

Efektywna komunikacja z pracownikami powinna być traktowana jako podstawowa kompetencja każdego managera. Okazuje się, że to właśnie od komunikacji zależy to jak będzie funkcjonował zespół oraz na ile skutecznym managerem będzie osoba zarządzająca. Tymczasem najczęstsze problemy w firmach i instytucjach wynikają właśnie z niewłaściwej komunikacji. Zarówno managerom jak i pracownikom wydaje się, że komunikowanie jest tak oczywiste, że problemów komunikacyjnych nie zauważają, albo je lekceważą. Inni chcieliby komunikować się lepiej, ale nie wiedzą jak to zrobić. Podczas pierwszego zjazdu kursu dla menedżerów Akademii menedżera uczestniczy szkolenia będą mieli okazję przyjrzeć się procesowi komunikacji, poznać to, co ją zakłóca, a także zapoznać się z narzędziami służącymi do polepszenia procesu komunikowania się. Nauczą się więc parafrazowania, klaryfikacji i podsumowywania, odzwierciedlania emocji, dowartościowania, a także doboru pytań (otwartych lub zamkniętych) ze względu na cel, który chcą nimi osiągnąć.  

Style komunikacji

Dobra komunikacja to nie tylko używanie odpowiednich narzędzi, ale też dopasowanie sposobu komunikowania się do innych, czyli style komunikacji. W czasie 6-dniowego szkolenia dla menedżerów „Akademia menedżera” uczestnicy poznają cztery style komunikowania się, dowiedzą się jaki jest ich styl dominujący, a także nauczą się rozpoznawać style innych osób i dopasowywać do nich.

Style komunikacji (i pracy) wg Merilla i Reida to: przyjacielski, styl przywódczy (zwany też dynamicznym), styl analityczny i styl ekspresyjny. Warto pamiętać, że nie ma dobrych i złych stylów. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy i – co ważne dla managerów – każdy może występować w podległym im zespole. Znajomość stylów komunikacji wzmocni skuteczność managerów, pomoże im w delegowaniu zadań, a także poprawi ich umiejętności motywowania. Dzięki znajomości stylów komunikacyjnych będzie też łatwiej wyznaczać cele, co jest ważnym składnikiem zarządzania zespołem.

Informacja zwrotna czyli feedback

Informacja zwrotna, która w firmach często nazywana jest feedbackiem to umiejętność mówienia ludziom o tym, jak ich zachowania wpływają na nasze życie i pracę. Aby praca zespołu była efektywna manager powinien na bieżąco przekazywać swoim ludziom informację zwrotną, zarówno o tym, co robią dobrze (tzw. feedback wzmacniający) jak i o tym co robią źle, albo co powinni poprawić (feedback korygujący).

Przekazywanie feedbacku to kolejna kluczowa kompetencja komunikacyjna, którą będzie można opanować w czasie szkolenia dla managerów, pt. „Akademia Menedżera”. Uczestnicy szkolenia, w bezpiecznych dla siebie warunkach, będą mogli poznać dwa narzędzia do przekazywania feedbacku. Jedno z nich to „jednominutowa pochwała” a drugie to „komunikat JA”. Pierwsze służy przekazywaniu feedbacku wzmacniającego (chwalenie, dziękowanie, gratulowanie), a drugie – feedbacku korygującego (miękka reprymenda).

Przekazywanie informacji zwrotnej to umiejętność ważna nie tylko z punktu widzenia komunikacji interpersonalnej. Feedback przyda się przy delegowaniu i egzekwowaniu zadań, wyznaczaniu celów i motywowaniu pracowników.

Motywowanie pracowników, a Zarządzanie Zespołem

Motywowanie pracowników do tego, aby swoją pracę wykonywali solidnie i rzetelnie to wielka sztuka. Managerom najczęściej wydaje się, że najważniejszym czynnikiem motywującym są pieniądze. Tymczasem, jak pokazują badania, pieniądze nie są ani najskuteczniejszym, ani najlepszym motywatorem.

W czasie „Akademii managera” uczestnicy poznają kilkadziesiąt różnych motywatorów i odkryją, że większość z nich posiada walor wysokiej skuteczności i nie wymaga wysokich zasobów finansowych. Skuteczne motywowanie musi być jednak spersonalizowane, czyli dopasowane do potrzeb pracownika.

Delegowanie zadań

Delegowanie zadań jest umiejętnością potrzebną do skutecznego zarządzania zespołem. Bywają jednak tacy managerowie, którzy z różnych powodów nie delegują zadań i kompetencji. W czasie „Akademii managera” przyjrzymy się ich motywacjom i spróbujemy postawić kontrargumenty pozwalające na pożegnanie się z negatywnymi stereotypami dotyczącymi delegowania.

Skuteczne delegowanie zadań powinno uwzględniać trzy czynniki: poziom rozwoju pracownika, stopień jego zaangażowania w wykonywaną pracę, rodzaj zadania oraz zasoby czasowe. Skuteczny manager to osoba, która bierze pod uwagę wszystkie te kwestie i deleguje zadania w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować je do konkretnych pracowników.

Wyznaczanie celów

Z tematem delegowania zadań związane jest wyznaczanie celów. Managerowie popełniają wiele błędów przy wyznaczaniu celów swoim pracownikom, a jednym z nich jest zakładanie, że każdy pracownik będzie wiedzieć, co i jak ma robić.

W czasie „Akademii managera” poznamy metodę SMART oraz zwrócimy poprawne wyznaczanie celów zgodnie z tym akronimem.

Zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań

Dbanie o efektywność własną i zespołu związane jest z umiejętnością efektywnego zarządzania czasem i wyznaczania priorytetów. W czasie „Akademii managera” uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem prokrastynacji, a także nauczą się używać prostego narzędzia zwanego matrycą Eisenhowera.

Zarządzanie konfliktem i asertywność

Termin „zarządzanie konflitem” brzmi dla niektórych jak oksymoron. Tymczasem konfliktem można i trzeba zarządzać. Aby to było możliwe konieczne jest poznanie rodzajów konfliktów, a także sposobów reagowania na nie. Taką właśnie wiedzę otrzymają uczestnicy szkolenia „Akademia menedżera”. W tym kontekście dowiedzą się też czym jest asertywność i jak stosować ją nie tylko w zarządzaniu konfliktem, ale w zarządzaniu zespołem pracowników. To bardzo istotny element szkolenia Zarządzanie Zespołem. 

Coaching jak narzędzie pracy managera

Coaching jest stosunkowo nową, ale zyskującą co raz większą popularność, metodą pracy z ludźmi. Istnieją odpowiednio wykwalifikowane osoby, zwane coachami i coachkami, które specjalizują się w tej metodzie, ale tak naprawdę każdy manager może przyswoić sobie podstawowe narzędzia pracy coachingowej i aplikować je w pracy ze swoimi ludźmi.

Ostatni dzień „Akademii managera” będzie poświęcony tematowi coachingu i choć z managerów nie uczyni profesjonalnych coachów (to mogą robić specjalne instytucje) to da im kilka narzędzi pomocnych w zwiększeniu efektywności swoich zespołów.

Firmy i marki dla których pracowaliśmy

Możesz lubić także…